loader-logo

Enkel att använda - lätt att förstå

Så här använder individen alkoholmätaren Buddy och mobilappen.

1. Buddy alkholmätaren ansluts till mobilappen genom att följa instruktionerna.

2. När appen väl är installerad i mobilen kan man genomföra ett obegränsat antal tester.

Dela med sig av resutatet.

Varje test ger individen möjligheten att dela med sig av resultat med sina närstående genom via en QR-kod, SMS eller e-post.

Även historiska testresultat från de senaste månaderna, och det är viktigt att notera att dessa historiska resultat är avpersonifierade. Endast de som har tillgång till länken kan se historiken, vilket säkerställer användarens integritet och konfidentialitet.

Uppdatera, anpassa inställningar i mobilapp efterhand.

Appen ger användaren möjlighet att anpassa sina inställningar för vem som får del av testresultaten och hur.

För att undvika tvivel om vem som utför testerna,  rekommenderar vi att användaren inkluderar fotografering via appen som en del av testprocessen. 

För företag, organisationer som använder Porall Portalen

Porall tillhandahåller realtidsmonitorering av de skapade programmen online för arbetsgivare.

HR och arbetsledning är informerade om anställdas status och kan snabbt agera om problem uppstår eller om programmen inte efterlevs.

Medarbetare utrustas med Buddy alkoholmätare och laddar sen själva ner Porall mobilapp som är uppkopplad till Porall portalen.

Anpassade testprogram
Porall erbjuder flexibilitet i utformningen av testprogram för att anpassa sig till olika arbetsförhållanden, som skiftarbete eller oregelbundna arbetstider.

Notifikationer och larm.

Porall skickar notifikationer till arbetstagare när det är dags att utföra självtester, och informerar arbetsledning när en arbetstagare missar en schemalagt test eller visar ett positivt alkoholresultat.

Denna proaktiva ansats hjälper till att upprätthålla en konsekvent nykter arbetsstyrka.

Teknisk specifikation Poralls alkoholmätare Buddy

Strömförsöjning: Ett AAA alkaliskt batteri

Trådlös kommunikation: Bluetooth 4.0 LE

Kalibreringsperiod: Var 12:e månad eller efter 500 tester

Arbetstemperatur: 5 ~ 40 °C

Antal munstycken till Buddy: Tre stycken

Vikt: 43g

Dimensioner: 7.7cm x 4.45cm x 2cm

Mätområde: 0.00 ~ 4.00 ‰

Sensor: Bränslecellsensor

Noggrannhet: ±= 0.5 ‰ (0.1 ‰, vid 25 °C)

Analystid vid 25 °C: Ca. 5,5s

*Analystiden kan variera beroende på testförhållanden och miljö.